emkiset.ru

Hoe u belastingen op de overdracht van goederen in Canada kunt vermijden

Het erfrecht is een juridisch proces van het verzamelen en distribueren van de bezittingen van een persoon na zijn overlijden. Omdat advocatenkosten, gerechtskosten en successierechten of belastingen duur kunnen zijn, kiezen veel mensen ervoor om hun vermogen van tevoren te plannen om belasting op de overdracht van hun vermogen te voorkomen. Vermijden betekent meestal dat bepaalde bezittingen geen deel uitmaken van de nalatenschap van het testament. Ga als volgt te werk om te voorkomen dat uw vermogen deel uitmaakt van uw nalatenschap en belasting op de overdracht van activa in Canada te voorkomen.

stappen

Titel afbeelding Avoid Probate in Canada Stap 1
1
Noem enkele begunstigden in uw levensverzekeringspolissen. Omdat levensverzekeringen rechtstreeks op de naam van de begunstigde worden betaald, maken de fondsen nooit deel uit van de nalatenschap van de testamentaire erfopvolging en zijn daarom niet onderworpen aan belastingen en honoraria van successierechten. U kunt een secundaire begunstigde een naam geven als de primaire begunstigde voor u overlijdt.
 • Titel afbeelding Avoid Probate in Canada Stap 2
  2
  Neem bezit van uw vermogen in contanten en / of aan toondercertificaten. Het vermogen in contanten of aan toonderbewijzen die worden aangehouden als aandelen, kan worden uitgesloten van de nalatenschap van de testamentaire erfopvolging. Dit zou het bedrag van de kosten en de belastingen die voor hen in rekening worden gebracht verminderen. Een certificaat aan toonder is een financieel instrument zoals een te betalen cheque dat kan worden geïnd, plus het kan worden afgeschreven door de persoon die het bezit.
 • Titel afbeelding Avoid Probate in Canada Stap 3
  3
  Voeg een overlijdens-nominatie (POD) of een overlijdensrisico (TOD) toe aan uw rekeningen.
 • Titel afbeelding Avoid Probate in Canada Step 4


  4
  Een uitkering bij overlijden of een overlijdensovername stelt u in staat te bepalen wie u na uw overlijden wilt overboeken of betalen voor uw eigendom. Omdat het rechtstreeks aan de aangewezen partij wordt betaald of overgedragen, is het niet onderworpen aan successierechten. Als u een betaling voor overlijden of een overlijdensdatum wilt benoemen, neemt u contact op met de bank of beleggingsonderneming waar de rekening zich bevindt. De procedure zal variëren naargelang het bankbedrijf en zal vaak betrekking hebben op het invullen en indienen van een eenvoudig formulier.
 • Titel afbeelding Avoid Probate in Canada Stap 5
  5
  Geef de titel van uw eigendom aan een mede-eigenaar. De bezittingen die samen met de overlevingsrechten worden gehouden, gaan rechtstreeks over op de overlevende mede-eigenaar en zijn nooit onderworpen aan belastingen op de overdracht van activa. Het is echter aan te raden deze stap te volgen, afhankelijk van de omstandigheden, aangezien u dit misschien wilt overwegen voordat u een mede-eigenaar van uw bezittingen benoemt.
 • Een mede-eigenaar kan alles in uw account opnemen of u kunt uw eigendom belasten. Wanneer een partij belang heeft bij uw eigendom, kan deze persoon namens u lenen. Op dezelfde manier kunt u een bankrekening of beleggingsrekening leegmaken die u gezamenlijk hebt. Ook zou u al deze procedures kunnen uitvoeren zonder uw medeweten of toestemming.
 • U zult de medewerking van de mede-eigenaar nodig hebben om het onroerend goed te verkopen of te verpanden. Dat wil zeggen, wanneer u een mede-eigenaar benoemt, moet deze persoon toestemming geven om het eigendom te verkopen of te verpanden.
 • Het benoemen van een mede-eigenaar wanneer hij niet de enige begunstigde van het landgoed is, kan ontevredenheid bij de erfgenamen veroorzaken. De andere begunstigden kunnen denken dat de eigenaar het eigendom toebehoort dat toevertrouwd is aan het goed van alle begunstigden. Bovendien kan er een geschil ontstaan ​​over wie het eigendom zou moeten erven.
 • Er kunnen enkele gevolgen zijn waarbij een belasting moet worden betaald wanneer mede-eigenaren van een onroerend goed worden genoemd, zoals het geval is met meerwaarden op activa die dit soort belasting overdragen. U kunt eventueel een vertegenwoordiger van de Public General Accountants of Canada (CGA) of een belastingadviseur raadplegen voordat u actie onderneemt die van invloed kan zijn op uw plicht om belasting te betalen.
 • De mede-eigenaar heeft hetzelfde recht om gezamenlijk eigendom te claimen als zijn schuldeisers. Door de titel van uw eigendom aan een mede-eigenaar te geven, kunt u zich onderwerpen aan de vorderingen van de crediteuren van de mede-eigenaar en / of uw echtgenoot. • Titel afbeelding Avoid Probate in Canada Stap 6
  6
  Geef donaties Doneer een woning zal de waarde van de nalatenschap voor uw overlijden verminderen en daardoor het bedrag van uw belastingen en / of kosten verlagen. Er kunnen echter bepaalde vereisten en / of wettelijke verplichtingen van toepassing zijn bij het doen van een donatie via donaties of donaties die u doet terwijl u in leven bent om de belasting op de overdracht van activa te verminderen. In dit geval zijn de volgende overwegingen inbegrepen:
 • Eigenlijk moet u de controle over de gift opgeven door deze aan de begunstigde ervan te geven. Als u bijvoorbeeld een schenking doet van een oud meubelstuk, moet u het meubelstuk geven aan de begunstigde van de schenking en afstand doen van zijn bezit. Op dezelfde manier moet u, als u een bankrekening aan een persoon verleent, zijn naam toevoegen en de uwe uit de titel van dat account verwijderen.
 • Er kunnen gevolgen zijn waarbij u een belasting moet betalen voor de persoon die de donatie ontvangt. Als de normale marktwaarde van de donatie bijvoorbeeld hoger is dan de kostprijs, wordt die winst beoordeeld als een meerwaarde van de activa. De Canadian Tax Agency (CRA) definieert de normale marktwaarde als "de hogere prijs, uitgedrukt in dollars, die een woning op een vrije markt zou hebben en dat is de uitwisseling tussen een welwillende koper en een bereidwillige verkoper. Deze mensen zijn zich bewust, voorzichtig, op de hoogte en handelen onafhankelijk van elkaar".
 • Een overdracht van belasting en andere vergoedingen op een woning kan worden gegeven wanneer een onroerend goed wordt geschonken aan een andere persoon. U kunt een vertegenwoordiger van de Public General Accountants of Canada, een belastingadvocaat of een advocaat op tegenspraak raadplegen voordat u onroerend goed aan een partij overdraagt. Op deze manier zorgt u ervoor dat u uw juridische en financiële rechten beschermt.
 • Titel afbeelding Avoid Probate in Canada Step 7
  7
  Vertrouwen opbouwen. Hiermee kunt u de titel van uw eigendom opgeven en deze in bezit geven aan een door u aangewezen fiduciaire beheerder. Op dezelfde manier kun je jezelf als beheerder aanduiden als je beslist. Het vertrouwen geeft de verdeling van het onroerend goed na uw overlijden. Omdat het eigendom eigendom is van de trust, zal het nooit deel uitmaken van de nalatenschap van het testamentaire landgoed en zal het niet onderworpen zijn aan belastingen op de overdracht van eigendom.
 • Titel afbeelding Avoid Probate in Canada Stap 8
  8
  Geef de titel van uw vermogen aan uw bedrijf. Als u een aanzienlijke andere schuld hebt dan een hypotheek, wordt deze schuld niet afgetrokken van uw vermogen wanneer de waarde van uw nalatenschap wordt bepaald op het moment van uw overlijden. Dit zal de waarde van uw activa verhogen, waardoor hogere belastingen op de overdracht van activa worden toegepast. Het overboeken van een lening en het gekochte goed bij een naamloze vennootschap zal de bruto waarde van uw boedel verminderen, waardoor het bedrag dat wordt geheven voor belastingen op de overdracht van activa wordt verlaagd.
 • Titel afbeelding Avoid Probate in Canada Step 9
  9
  Maak twee testamenten. De partijen die bepaalde activa bezitten, zouden kunnen beslissen om twee testamenten te doen. Een primaire wil die zich bezighoudt met de goederen die moeten worden onderworpen aan belastingen op de overdracht van goederen, naast een secundaire wil die richtlijnen geeft voor de distributie van alle andere goederen. Hoewel het waar is dat deze praktijk niet zo bekend is, keurde het gerechtshof in Ontario onlangs dit vooruitzicht van estate planning goed in de rechtszaak genaamd Granovsky v. Ontario.
 • tips

  • Als u wilt bepalen wanneer een begunstigde de eigenschap overneemt, kunt u overwegen om een ​​vertrouwensrelatie te maken in plaats van een overlijdensakte of een overlijdensovername te noemen.
  • Praat met uw vrienden en familie over de manier waarop u uw persoonlijke bezittingen na uw overlijden wilt verspreiden. Als je echt wilt dat bepaalde mensen bepaalde goederen krijgen en als je niet zeker bent dat je geliefden je wensen zullen gehoorzamen, geef ze dan aan hen wanneer je in leven bent.

  waarschuwingen

  • Voordat u een actie onderneemt die van invloed kan zijn op uw wettelijke of financiële rechten en / of verplichtingen, dient u een gekwalificeerde advocaat te raadplegen.
  • Het vermijden van belastingen op de overdracht van goederen is niet geschikt voor alle mensen. Misschien wilt u een advocaat raadplegen om te bepalen welke stappen u moet nemen om belastingheffing op de overdracht van activa te voorkomen en die geschikt zijn voor uw situatie.
  • Als u een mede-eigenaar van een account aanwijst, kunt u al uw geld opnemen of een beslaglegging op de rekening plaatsen als deze persoon voor de rechtbank wordt gedaagd en een rechtszaak tegen u wordt aangespannen. Het benoemen van een betaling tot de dood of een overlijdensovername is de zekerste manier om ervoor te zorgen dat uw eigendom naar de persoon gaat die u zoekt, zonder afstand te doen van uw belang tot na uw overlijden.
  Delen op sociale netwerken:

  Verwant
  Hoe een vertrouwensrelatie te creërenHoe een vertrouwensrelatie te creëren
  Hoe een wil te creërenHoe een wil te creëren
  Hoe het eigen vermogen in de boekhouding te bepalenHoe het eigen vermogen in de boekhouding te bepalen
  Hoe te bepalen of u de successierechten moet betalenHoe te bepalen of u de successierechten moet betalen
  Hoe een erfenis te bepalenHoe een erfenis te bepalen
  Hoe een advocaat voor vermogensplanning kiezenHoe een advocaat voor vermogensplanning kiezen
  Hoe een codicil te schrijvenHoe een codicil te schrijven
  Hoe je een testament schrijft als je kinderen hebtHoe je een testament schrijft als je kinderen hebt
  Hoe de successierechten te vermijdenHoe de successierechten te vermijden
  Hoe belastingen op vermogenswinsten te vermijdenHoe belastingen op vermogenswinsten te vermijden
  » » Hoe u belastingen op de overdracht van goederen in Canada kunt vermijden
  © 2021 emkiset.ru