emkiset.ru

Hoe uitspraken in het Italiaans uit te spreken

Woorden in het Italiaans hebben een breed gebruik in muzikale terminologie in alle landen. Weten hoe je ze uitspreekt, is een grote hulp om ze te onthouden.

stappen

Methode 1

introductie
Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 1
1
Leer dat de uitspraak in het Italiaans is verdeeld in:
 • De uitspraak komt na het woord in /.../- houdt er rekening mee na het lezen van dit artikel.
 • Leden (vocale / vo-ka-le /),
 • Medeklinkers (medeklinker / kon-so-nan-te /),
 • Dubbele medeklinker (doppio /dop-pjo /),
 • Dempen (muto /mu-naar /).
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 2
  2
  Houd rekening met de tweeklanken (dittongo / dit-ton-go /). Sommige klinkers worden weergegeven als tweeklanken en hebben een uitspraak die lijkt op de letter "e".
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 3
  3
  Houd er rekening mee dat in het Italiaans, evenals in het Spaans, alle klinkers zijn uitgesproken, in tegenstelling tot andere talen zoals het Engels. Bijvoorbeeld
 • De klinker "e", die in Engelse woorden zoals "mate" niet wordt uitgesproken en dient om de uitspraak te onderscheiden van het woord "mat" - in het Italiaans, zoals in het Spaans, zal het worden uitgesproken.
 • Op deze manier de klinker "e" in het Italiaanse woord "pane" (brood /vader-ne /) behoudt de uitspraak van alle klinkers.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 4
  4
  Merk op dat alle woorden in het Italiaans eindigen in a, e, i en o.
 • Weinig woorden eindigen in u.
 • Weinig woorden eindigen in een medeklinker.
 • In Italiaanse woorden worden de letters j, k, w, x, y niet gebruikt.
 • Deze letters kunnen worden gebruikt om de uitspraak van woorden uit te drukken met symbolen van internationale fonetiek. Verwar ze niet met het Italiaanse alfabet.
 • Methode 2

  klinkers
  Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 5
  1
  Leer de Italiaanse klinkers op de volgende manier:
  • naar : als het woord naarmigo. Het wordt eenvoudig weergegeven als naar.
  • en, e open (altijd geaccentueerd): ĕ als de uitspraak van de e in het Engelse woord pent. Het wordt weergegeven als ε (Epsilon). Om het uit te spreken moet je de kaak naar beneden brengen.
  • en, e gesloten: â als de uitspraak van de a in het Engelse woord pnaaren. Het wordt eenvoudig weergegeven als en. Om het uit te spreken, wordt de kaak omhoog gehouden.
  • of, of open (altijd geaccentueerd): ŏ als ​​de uitspraak van het of in het Engelse woord poft. Het wordt weergegeven als ɔ (één c draaide).
  • of, of gesloten: ō als de uitspraak van de o in het Engelse woord bofnetwerk. Het wordt eenvoudig weergegeven als of.
  • ik: ē als het woord i ikMagen. Het wordt eenvoudig weergegeven als ik.
  • ik (ik zonder accentuering en in een van de combinaties "ia, ie, io, iu"): spreekt "y" uit zoals in het woord endat. Het wordt weergegeven als j.
  • of: ōō wordt uitgesproken als "u" zoals in het woord mofNDO. Het wordt eenvoudig weergegeven als of.
  • of (u zonder accentuering, conform een ​​van de combinaties "ua, ue, ui, uo"): spreekt "w" uit zoals in het Engelse woord sandwich. Het wordt weergegeven als w.

  Methode 3

  medeklinker
  Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 6
  1
  Voor een beter leerproces kun je de Italiaanse medeklinkers verdelen volgens jouw moeilijkheidsgraad.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 7
  2
  De eerste groep medeklinkers is b, d, f, m, p, qu, t, v.
 • b : b het klinkt als in het woord bAllon.
 • d : d het klinkt als in het woord dar.
 • F : F het klinkt als in het woord FEliz.
 • m : m het klinkt als in het woord mdat.
 • p : p het klinkt als in het woord pObre.
 • De Italiaanse "p" is hetzelfde als de Spaanse "p", hij is niet explosief en heeft een geluid dat dicht bij dat van de "b" ligt.
 • Qu : kw het klinkt als het Engelse woord Quick. In het Italiaans is, in tegenstelling tot Spaans, de letter u naast de q uitgesproken.
 • t : t het klinkt als in het woord tm eindigde.
 • v : v het klinkt als in het woord vaca.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 8
  3
  De tweede groep bestaat uit de r en de l.
 • r : r het klinkt als in het woord rosa.
 • l : verschijnt op twee manieren in het Italiaans.
 • Als een gewone l: l het klinkt als in het woord léén.
 • De lange l (alleen in de combinatie gli): ʎ het klinkt als het Engelse woord buLLIop.
 • Leer ook over de combinatie gli in de letter g.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 9
  4
  De derde groep bestaat uit de letters c, g, n, s en z. Deze medeklinkers zijn het belangrijkst.
 • c : heeft verschillende plaatsen in de woorden,
 • c + een andere medeklinker: k, c klinkt als k in het woord kilo (ook bekend als c "strong", wordt weergegeven als k).
 • c + a, o, u: k- waarbij de c klinkt als k in het woord kilo (ook bekend als c "strong", wordt weergegeven als k).
 • c + hij: k, waar de c klinkt als k in het woord kilo (ook bekend als c "strong", wordt weergegeven als k).
 • c + hallo: k, waar de c klinkt als k in het woord kilo (ook bekend als c "strong", wordt weergegeven als k).
 • c + e: ç, waar de c klinkt als ch in het woord chino. Het symbool wordt ook gebruikt t∫. cce wordt weergegeven als tt∫ (lees ook over dubbele medeklinkers).
 • Als een medeklinker verschijnt na c + e, dan is de en behoudt zijn geluid
 • Als na c + e een klinker verschijnt, dan is de en versmelt met die klinker en vormt een tweeklank.
 • c + i: ç, klinkt het c als de letter in het woord chino. Het symbool wordt ook gebruikt t∫. cci wordt weergegeven met tt∫ (lees ook over dubbele medeklinkers).
 • Als er een medeklinker verschijnt na c + i, dan is de ik behoudt zijn geluid
 • Als na c + i een klinker verschijnt, dan is de ik het versmelt met de klinker en vormt een tweeklank.
 • s + c + e: š, sc klinkt als sh in het Engelse woord short. Het symbool wordt ook gebruikt ∫∫.
 • Als er een medeklinker verschijnt na sc + e, dan is de en behoudt zijn geluid
 • Als na sc + e een klinker verschijnt, dan is de en het versmelt met de klinker en vormt een tweeklank.
 • s + c + i: š, sc klinkt als sh in het Engelse woord short. Het symbool wordt ook gebruikt ∫∫.
 • Als er een medeklinker verschijnt na sc + i, dan is de ik behoudt zijn geluid
 • Als na sc + i een klinker verschijnt, dan is de ik versmelt met die klinker en vormt een tweeklank.
 • g: het heeft ook verschillende functies,
 • g + een andere medeklinker: g, waar de g klinkt als g in het woord grupo (ook bekend als g "sterk" en wordt simpelweg vertegenwoordigd door de letter g).
 • g + l: g, waar de g klinkt als gl in het woord gloria is ook bekend als g "sterk" en wordt eenvoudigweg met de letter weergegeven g).
 • g + a, o, u: g, waar de g klinkt als g in het woord grupo (ook bekend als g "sterk" en wordt simpelweg vertegenwoordigd door de letter g).
 • g + Ik heb: g, waar de g klinkt als g in het woord grupo (ook bekend als g "sterk" en wordt simpelweg vertegenwoordigd door de letter g).
 • g + hi: g, waar de g klinkt als g in het woord grupo (ook bekend als g "sterk" en wordt simpelweg vertegenwoordigd door de letter g).
 • g + e: ʝ het klinkt als dg in het Engelse woord bridge. Het symbool wordt ook gebruikt . gge wordt weergegeven met ddʒ (Lees ook het deel van dubbele medeklinkers).
 • g + i: ʝ klinkt als dg in het Engelse woord bridge. Het symbool wordt ook gebruikt . ggi wordt weergegeven met ddʒ (Lees ook het deel van dubbele medeklinkers).
 • g + li: ʎ, lees het gedeelte dat verwijst naar de letter l- de g is slechts een deel van de compositie van het geluid.
 • g + n: ñ, leest het gedeelte dat verwijst naar de letter n- de g is slechts een deel van de samenstelling van het geluid.
 • De medeklinker n heeft de volgende functies,
 • n : n het klinkt als de letter n in het woord new.
 • n + k-geluiden: ŋ klinkt als het zachte einde ng in het Engelse woord playing.
 • n + g-geluiden: ŋ klinkt als het zachte einde ng in het Engelse woord playing.
 • g + n : ñ het klinkt als geen van beide in het woord ofno.
 • De geluiden van de s zijn de volgende,
 • s (aan het begin) + klinker: (de uitspraak wordt vertegenwoordigd door de s), als de s in het woord sofá (ook bekend als doof).
 • s (op elke locatie) + s: (de uitspraak wordt vertegenwoordigd door de s), als de s in het woord sofá (ook bekend als doof).
 • s (op elke locatie) + c, f, p, q, t: (de uitspraak wordt vertegenwoordigd door de s), als de s in het woord sofá (ook bekend als doof).
 • s (op elke locatie) + c + e: (de uitspraak wordt vertegenwoordigd door het symbool ∫∫), was deze uitzondering al becommentarieerd bij het bestuderen van de brief `c `
 • s (op elke locatie) + c + i: (de uitspraak wordt vertegenwoordigd door het symbool ∫∫ ), was deze uitzondering al becommentarieerd bij het bestuderen van de brief `c `
 • s (aan het begin) + elke andere medeklinker: (de uitspraak wordt vertegenwoordigd door de z), klinkt als de z in het Engelse woord stand. Het probeert het woord in het Engels uit te spreken, maar het vervangt het geluid van de s door de z (het is ook bekend als s-stem).
 • s (minder aan het begin) + klinker: (de uitspraak wordt gesymboliseerd door a z), klinkt als het Engelse woord "release" (het is ook bekend als geluid).
 • s (op elke locatie) + elke andere medeklinker (met uitzondering van c, f, p, q, t): (de uitspraak wordt gesymboliseerd door een z), klinkt als het Engelse woord "release" (het is ook bekend als geluid).
 • s (aan het begin) + elke andere medeklinker, hetzij stemhebbend of doof, wordt genoemd s-onzuivere in het Italiaans
 • De letter z heeft twee fonetische functies. Deze hangen af ​​van waar de moedertaalspreker vandaan komt. De persoon leert ze, afhankelijk van waar ze wonen in Italië of Zwitserland.
 • z : (je uitspraaksymbool is ts) klinkt als de ts in de Engelse bits (Het is ook bekend als doofz.).
 • z : (je uitspraaksymbool is dz) klinkt als de ds in het Engelse woord reads (Het is ook bekend als z-geluid).
 • Methode 4

  Dubbele medeklinkers en stille medeklinkers
  Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 10
  1
  Dubbele medeklinkers worden tweemaal in het Italiaans uitgesproken. Bijvoorbeeld
  • capenllof (met behulp van wat werd geleerd / ka-pel-wat /) betekent haar.
  • cappenllof (gebruikmakend van wat al is geleerd / kap-pεl-het /) betekent hoed.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 11
  2
  De letter "h" is een stille medeklinker, wiens enige functie bij het uitspreken erin bestaat het geluid van een andere letter te veranderen. Bijvoorbeeld
 • De h tussen de letter c en de klinker e in che wordt gebruikt om het sterke geluid van de c te behouden. Anders zou de c worden uitgesproken als t∫.
 • De h toont ook de geschiedenis van een woord als hulpmiddel voor de spreker van de taal. Bijvoorbeeld, ho (ik heb) wordt uitgesproken als of en komt van avere (hebben), wat wordt uitgesproken als a-ve-re. Denk dat dit woord echt (h) avere was, heel dicht bij het Engelse woord "have", wat betekent hebben.
 • Methode 5

  Wat is een onzuivere brief?
  Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 12
  1
  Onzuiver betekent dat het geluid van de letter wordt vermengd met een ander geluid zonder de aanwezigheid van die andere. Dit gebeurt vaak aan het begin van een woord. Het gebeurt wanneer een "s" wordt gevolgd door een medeklinker, de "s" klinkt misschien als tz, dz of is of zelfs zo het is voor degenen die ernaar luisteren.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 13
  2


  Merk op dat bijvoorbeeld in het woord in het Engels student, de brief s Het is onzuiver, maar de s in het woord in het Engels aspect is dat niet. In het Italiaans, de s beide in studente als in asfalt is s-onzuiver en de lettergreep begint (/ a-sfal-naar /) alsof het was naar sfalto.
 • Methode 6

  accent
  Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 14
  1
  In de meeste Italiaanse woorden zit de sterkste stem in de voorlaatste lettergreep. Dit wordt geaccentueerde lettergreep genoemd.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 15
  2
  Het is een regel dat de uitspraak van de gestreste lettergreep in vetgedrukte letters wordt weergegeven
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 16
  3
  Een van de meest ingewikkelde onderdelen van het leren van een vreemde taal is om je woorden in lettergrepen te verdelen. Over het algemeen zal uw intuïtie anders zijn dan die van een moedertaalspreker van tien jaar.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 17
  4
  Als de laatste lettergreep in het Italiaans in een klinker eindigt, wordt deze zonder uitzondering in die lettergreep geaccentueerd en moet je een klein orthografisch accent in die klinker plaatsen. Bijvoorbeeld, dignità (waardigheid) of perchè (waarom), ja (ja), perciò (daarom), of più (een beetje meer)
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 18
  5
  Het accent wordt ook gebruikt om het verschil in betekenis aan te geven in woorden die op een vergelijkbare manier zijn geschreven. Bijvoorbeeld e (y) tegen è (es).
 • Methode 7

  weglating
  Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 19
  1
  Leer de elisie: de elisione (e-li-zio-ne) Italiaans verwijst naar het verwijderen van een deel van het woord om de uitspraak te vergemakkelijken. Dit kan gedaan worden door:
  • Krimp. Bijvoorbeeld
  la + Inglese wordt l`Inglese.
 • Fusie. Bijvoorbeeld
 • da + il wordt dal, vedere + wordt het vederla.
 • Truncatie. Het kan worden gedaan voor een medeklinker of een klinker. Bijvoorbeeld
 • quale + buon vento wordt welke buon vento.

  Methode 8

  welluidendheid, "C" sterk en "G" sterk


  Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 20
  1
  Meer informatie over eufonie. In tegenstelling tot de elisione, op bepaalde plaatsen voegen Italianen de letter "d" toe om hun spraak muzikaal te maken. Je kunt het ook gebruiken tijdens het schrijven.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 21
  2
  Gebruik de letter "d" om eufonie te geven. Dit wordt normaal gesproken gebruikt als de beginletter van het volgende woord een soortgelijke klinker is of als het gemakkelijk is om de spraak soepel te laten doorgaan. Het wordt gebruikt in de volgende situaties:
 • Wanneer de "E" Italiaans betekent "En", het wordt "Ed"
 • Wanneer de "Of" betekent Italiaans "Of", het wordt "" Ed "
 • Wanneer de "A" Italiaans betekent "In, voor", het wordt "Ad"
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 22
  3
  Leer de invoeging van de "H."
 • Wanneer het einde van een woord een sterke "c" bevat (geluiden k) en de grammatica verandert dit "Ce" (klinkt t∫e) of "ci" (klinkt t∫i) zal een invoegen "h" na de "C" en het wordt "che "o "chi" om de "C" sterk als voorheen.
 • Bijvoorbeeld l`amica (vriend) in het meervoud wordt vriend. Dan een "H" en het woord zal worden Ik hou van hem.
 • Bijvoorbeeld bianco (wit) in meervoud wordt bianci. Dan een "H" en het woord zal worden bianchi.
 • Wanneer het einde van een woord een sterke "g" bevat (geluiden g) en de grammatica verandert dit "Ge" (klinkt e) o "Gi" (klinkt i) a "H" na de "G" en het zal worden "Ghe" of "Ghi" om de "G" sterk als voorheen.
 • Bijvoorbeeld de bottega (winkel) in het meervoud wordt de bottege. Dan een "H" en het woord zal worden Botteghe.
 • Bijvoorbeeld lang (lang) in het meervoud wordt largi. Dan een "H" en het woord zal worden Larghi.
 • Methode 9

  uitzonderingen
  Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 23
  1
  Houd er rekening mee dat talen niet zijn gemaakt in conventies achter gesloten deuren, op een bepaald moment en door een beperkt aantal mensen. De creatie ervan betrof mensen die dichtbij en ver van elkaar woonden met mondelinge veranderingen van vocale symbolen. Het wonderkind van de menselijke geest is dat deze talen een aantal regels volgen die in de loop van de tijd zijn ontdekt door consensus en gelijkenissen tussen een enorme bevolking die een bepaalde taal spreekt. Met alle elegantie worden deze regels vaak overtreden door uitzonderingen die moeten worden geleerd en opgeslagen door het heftige leren van taal en nieuwsgierigheid.

  Methode 10

  Voorbeelden
  Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 24
  1
  Leer het woord in het Italiaans esempio (bijvoorbeeld, / e-zεm-pjo /).

  klinkers

  Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 25
  1
  Gebruik wat tot nu toe is geleerd in dit artikel om de voorbeelden in dit gedeelte uit te spreken. Alle voorbeelden komen in dezelfde volgorde als de gerelateerde alfabetten.
  • Er wordt van uitgegaan dat u de volledige lijst voor uitspraak raadpleegt.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 26
  2
  naar : ruit (brood, /vader-ne /)
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 27
  3
  en open (ε): studente (student, / stu-dεn-jij /)
 • Merk op dat dit geaccentueerd is, zoals eerder vermeld.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 28
  4
  en gesloten: fede (geloof, geloof-de).
 • Merk op dat de ene is geaccentueerd en de andere niet.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 29
  5
  of open (# 596-): post (mail, /pɔ-sta /).
 • Merk op dat de of wordt geaccentueerd, zoals hierboven vermeld.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 30
  6
  of gesloten: binnenkort (binnenkort, /pron-naar /).
 • Merk op dat de ene of geaccentueerd is en de andere niet.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 31
  7
  ik : wijn (wijn, /vi-nee /).
 • Merk op dat de ik in het Italiaans in het woord wijn is precies hetzelfde als de uitspraak van de ik in het Spaans, in tegenstelling tot Engelse woorden als wijn en pine, waar het geluid van deze klinker volledig verandert.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 32
  8
  ik + Een andere klinker: chiesa (kerk, /kjε-za /).
 • Houd er rekening mee bij dit gebruik de ik het wordt nooit geaccentueerd, maar de volgende klinker accepteert de accentuering als deze op een lettergreep met een accent verschijnt.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 33
  9
  of : fortuin (fortuin, / for-uw-na /).
 • Merk op dat de of Italiaans in fortuin klinkt hetzelfde als u in het Spaans, in tegenstelling tot Engelse woorden als stem af en genezen, waar het geluid van deze klinker volledig verandert.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 34
  10
  of + een andere klinker: guida (gids, /Gwi-da /)
 • Merk op dat in dit gebruik de of het wordt nooit geaccentueerd, maar de volgende klinker accepteert de accentuering als deze op een lettergreep met een accent verschijnt.
 • medeklinker

  Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 35
  1
  De eerste groep medeklinkers levert geen enkel probleem op voor zowel Spaanse als Engelse sprekers.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 36
  2
  Leer de lange rij van de tweede groep.
 • g + l + i:
 • Gli alleen of in het begin: het is een lange l,
 • gli (voor hem / ʎi /). Merk op dat de ik uitgesproken.
 • glielo (een Italiaans voornaamwoord, /ʎe-wat /). Merk op dat de ik ze is stom.
 • Gli binnen een woord: het is zelfs een langste l
 • figlio (son, / fiʎ-ʎo /)
 • In ieder geval de ik het wordt een deel van ʎ of als externe stem.
 • Titel afbeelding Pronounce Italiaans Words Step 37
  3
  Werk meer in de derde groep. Hieronder staan ​​voorbeelden van deze groep.
 • c : Het heeft verschillende plaatsen in het woord,
 • c + een andere medeklinker: cravatta (stropdas, / kra-vat-ta /), descRIVERE (beschrijf / de-skri-ve-re /).
 • c + a, o, u:
 • c + a: camera (kamer, /ka-me-ra /).
 • c + of: frescof (vers, /fre-sko /).
 • c + u: accumulare, (accumulate, / ak-ku-mu-de-re /).
 • c + hij: anche (ook, /een-ke /).
 • c + hallo: occhio (oog, /ɔk-kjo /).
 • c + e:
 • ce + medeklinker: diner (diner, /t∫e-na /), accent (accent, at-t∫en-tot). Merk op dat de en uitgesproken.
 • ce + vocal: het bestaat niet - het is al veranderd.
 • c + i:
 • ci + medeklinker: citadino (stad, / t∫i-ta-di-nee /), ongeval (ongeval, / at-t∫i-hol-jij /). Merk op dat de ik uitgesproken.
 • ci + vocaal: bacio (kus, ba-t∫o), nocciola (hazelnoot, / rot-t∫ɔ-de /) Merk op dat de ik verdwijnt.
 • s + c + e:
 • sce + medeklinker: ascensore (lift, / naar-∫∫en-SW-re /). Merk op dat de en uitgesproken.
 • sce + klinker: het bestaat niet, het is al vervormd.
 • s + c + i:
 • sci + medeklinker: uscita (exit, / u-∫∫i-ta /). Merk op dat de ik uitgesproken.
 • sci + vocal: scienza (wetenschap, /∫∫εn-tsa /). Merk op dat de ik verdwijnt.
 • g : het heeft ook verschillende functies,
 • g + een andere medeklinker: groot (groot, /groot-van /).
 • g + l: glas (glazuur, glas-sa).
 • g + a, o, u:
 • g + a: gala (gala, /ga-de /)
 • g + o: rubber (rubber.gom-ma /).
 • g + u: handschoen (handschoen, /gwan-naar /).
 • g + hij: spaghetti (spaghetti, / spa-krijgen-naar /).
 • g + hallo: paghiamo (we betalen, / paGJA-mo /).
 • Merk op dat dit een is h ingevoegd om de g sterk te houden. Eigenlijk zou het moeten zijn pagiamo.
 • g + e:
 • ge + medeklinker: agentschap (agentschap, / a-dʒen-tsi-a /), aggettivo (bijvoeglijk naamwoord, / addʒet-je-vo /). Merk op dat de en uitgesproken.
 • ge + vocal: geologist (geologist, / dʒ-of-lo-go /). Merk op dat de en verdwijnt.
 • g + i:
 • gi + medeklinker: agitato (geagiteerd, / a-dʒi-ta-naar /), aggirare (afwijking, / ad-dʒi-ra-re /). Merk op dat de ik uitgesproken.
 • gi + vocal: gioia (joy, /dʒɔ-ja /), noleggiare (huren, / ro-led-dʒa-re /). Merk op dat de ik verdwijnt.
 • g + li: ʎ, raadpleeg het gedeelte dat spreekt over de l- de g dient alleen om het geluid aan te passen.
 • g + n: ñ, raadpleeg het deel dat spreekt over de n- de g dient alleen om het geluid aan te passen ..
 • De medeklinker n vervult verschillende functies, zoals:
 • n : n nova (nieuw, /-go /).
 • n + k het klinkt: anche (ook, /aN-ke /), frank (franc, /Franken-ko /).
 • n + ggeluiden: Inglese (Engels, / iŋ-gle-ze).
 • g + n : gnome (nomo, / ñɔ-mo /), bagno (badkamer, /stoombad-ño /).
 • Hij leerde de geluiden van de s, zoals:
 • s (aan het begin) + klinker: bladeren (zout, /sa-le /), tong (zon, /SW-le /).
 • s (op elke locatie) + s: possibile (mogelijk, / pos-als-bi-le /).
 • s (op elke locatie) + c, f, p, qu, t:
 • s + c: scuola (school, /skwɔ-de /), ascoltare (listen, / as-kol-ta-opnieuw /)
 • s (op elke locatie) + c + e: (uw uitspraaksymbool is ∫∫ ), werd deze uitzondering besproken in het gedeelte waar de brief werd behandeld `c `.
 • s (op elke locatie) + c + i: (uw uitspraaksymbool is ∫∫ ), werd deze uitzondering besproken in het gedeelte waar de brief werd behandeld `c `.
 • s + f: sfortuna (sorry, / sfor-uw-na /), asfalt (asfalt, / a-sfal-naar /)
 • s + p: spiaggia (strand, /spjad-dʒa /), aspettare (wacht, / a-spet-ta-opnieuw /)
 • s + qu: squadra (uitrusting, /skwa-dra /), esquimese (Eskimo, / e-skwi-me-se /)
 • s + t: studente (student, / stu-dεn-te /), leraar (leraar, / ma-ε-stro /)
 • s (aan het begin van het woord) + elke andere medeklinker: sveglio (wakker, /zveʎ-ʎo /).
 • s (behalve aan het begin van het woord) + klinker: schat (schat, / te--ro /).
 • s (op elke locatie) + elke andere medeklinker (behalve voor c, f, p, q, t): esame (examen, / e-za-ik /).
 • s (aan het begin van het woord) + elke andere medeklinker, of het nu geluid of spraak is, wordt genoemd s-onzuivere in het Italiaans
 • Merk op dat een s-onzuiver altijd een lettergreep begint ongeacht de locatie.
 • De letter z vervult twee fonetische functies. Dit hangt af van waar de moedertaalspreker vandaan komt. De persoon leert het gebruik ervan, afhankelijk van het deel van Italië waar hij woont of woont hij in Zwitserland.
 • z : grazie (bedankt, /grat-tsje /).
 • z : zia (tante, /DZI-a /).
 • Dingen die je nodig hebt

  • Naast een Italiaans woordenboek - Spaans / Spaans - Common Italiaans, dan heb je een woordenboek van de Italiaanse hoge kwaliteit tonen u de vrouw, man, grammaticale functies nodig heeft en, bovenal, lettergrepen en onbeklemtoonde lettergrepen in elk woord met fonetische tekens . Een goed woordenboek bevat meestal de etymologie (evolutie) van de woorden.

  tips

  • Koop een Italiaanse krant als "Corriere della Sera" of "La Stampa" en probeer woorden uit willekeurige pagina`s uit te spreken. Het is het beste om ze te schrijven met de fonetische symbolen in dit artikel. Probeer ze in lettergrepen te verdelen.
  • Houd er rekening mee dat boeken en tijdschriften niet zijn opgenomen in deze fase, omdat dit punt alleen is beperkt tot het vocabulaire.
  • Koop fysieke exemplaren en niet de online versies.
  Delen op sociale netwerken:

  Verwant
  Italiaans lerenItaliaans leren
  Hoe artikelen in het Italiaans te lerenHoe artikelen in het Italiaans te leren
  Hoe te tellen tot 10 in het EngelsHoe te tellen tot 10 in het Engels
  Hoe te tellen van 10 tot 20 in het EngelsHoe te tellen van 10 tot 20 in het Engels
  Hoe te tellen tot 20 in het DuitsHoe te tellen tot 20 in het Duits
  Hoe zeg je `kiss me` in het ItaliaansHoe zeg je `kiss me` in het Italiaans
  Hoe `pretty girl` in het Engels te zeggenHoe `pretty girl` in het Engels te zeggen
  Hoe te spreken met een Brits accent van een ontvangen uitspraak (standaard Brits accent)Hoe te spreken met een Brits accent van een ontvangen uitspraak (standaard Brits accent)
  Hoe te spreken met een nep Italiaans accent in het EngelsHoe te spreken met een nep Italiaans accent in het Engels
  Hoe het Hebreeuws te lezenHoe het Hebreeuws te lezen
  » » Hoe uitspraken in het Italiaans uit te spreken
  © 2021 emkiset.ru