emkiset.ru

Hoe God te verheerlijken

De voetstappen van een rechtvaardige man verheerlijken de Heer, omdat ze generaties lang door de Heer zijn verordineerd en hij generaties van vloeken verbreekt. De Heer zal zijn mensen herinneren tot het einde der tijden en hij is alle glorie waardig. Verheerlijk de Heer in je activiteiten, op jouw manier, maar hoe doe je dat? Is het vanwege mondelinge lof? Nee! Het is Gods wil en Zijn plan in actie, bijgewerkt in ieder van ons. Het is om het goede nieuws in ons vlees te leven.

stappen

1
Neem het goede nieuws. Ga de wereld in, eerst buiten je deur, leer / predik het evangelie aan elk schepsel- "zo verheerlijk je de Heer."
 • 2
  Verhef de Heer. Jezus zei: "Als ik verheven ben, zal ik de hele mensheid met mij grootbrengen!"
 • 3
  Buig - kniel voor de HEER, onze Maker. (Psalm 95: 6)
 • 4
  Aanbid de Vader in geest "en" in waarheid: niet alleen in woorden of daden omdat de Vader diegenen zoekt die hem aanbidden. (Johannes 4:23)
 • 5


  Zing lofzangen in het huis van je bedevaart en onthoud de naam van de HEER in de nacht en houd zijn wet. (Psalm 119: 54-55)
 • 6
  Geef de HEER de glorie in Zijn naam en breng een offerande wanneer je naar Zijn hof komt.
 • 7
  Temele [reveréncialo] op al je wegen en aanbid de Heer in de schoonheid van zijn heiligheid (Psalm 96: 8-9) Het woord "angst" het wordt gebruikt voor "Revere" in het Hebreeuws, maar in de loop van de tijd is de betekenis van het woord in onze taal veranderd in "angst" of "voel angst" Een god die wil dat je zijn toevlucht in hem vindt, zou nooit willen dat we hem vrezen (2 Samuël 22: 3, Mattheüs 11:28, Psalm 11:10)
 • Hij is Onwrikbaar, Onveranderlijk, Veroveraar en onoverwinnelijk Verlosser van de Heiland die geroepen is tot bekering.
 • Hij is een genezer. "Hij raakte gewond door onze overtredingen, gekneusd door onze ongerechtigheden, de straf voor onze vrede was op hem - en met zijn zweepslagen zijn we genezen." (Jesaja 53: 5)
 • Hij is de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde, de Schepper en Bewaker van onze ziel!
 • Hij is de architect van het universum en heer van alle tijden. "Hij was en zal altijd zijn." • 8
  Vergroot het: Legers kunnen het niet verslaan, de wetenschap kan het niet verklaren, leiders kunnen het niet negeren! God de Vader van de hele Schepping, zijn Zoon Jezus Christus en zijn Heilige Geest.
 • 9
  Herken hem op al je manieren. De religie van het Nieuwe Tijdperk kan het niet vervangen en niemand kan het uitleggen, dus het geeft alle eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in alle dingen, groot of klein.
 • 10
  Werk met Gods plan. De Heer is iemand die zijn volk beschermt en ze kostbaar vindt. Hun ogen zijn van begin tot eind op hen gericht. Zijn plan voor zijn volgelingen is goed en nooit slecht.
 • 11
  Wees niet lui in zaken, maar doe alles in de Heer en verheerlijk hem. Jezus zei: "Wat je doet met de kleinste van mijn kinderen, doe je mij aan." Versterk elkaar.
 • 12
  Heb je medechristenen lief. Als je van anderen houdt, zul je getuigen hoe authentiek je geloof is. "Hierdoor zul je weten dat je mijn discipelen bent, als je van elkaar houdt," zei Jezus.
 • 13
  Het beweert dat Jezus Christus redt en dat God eeuwig is en dat hij buiten de beperkingen van de tijd staat. God heeft geen begin en heeft geen einde.
 • tips

  • Bedenk dat wanneer je God verheerlijkt, je hem geen eer geeft, je zijn glorie weerspiegelt!
  • Het is goed om God niet te vrezen, maar ziekelijke angst is niet goed. Bedenk dat God geen wrede God is!
  • "Hij is uit de gevangenis en het proces gehaald en wie zal zijn generatie verklaren? omdat hij was afgesneden van de aarde voor de levenden: voor de overtreding van mijn volk was Hij gekweld." (Jesaja 53: 7-8)
  • "Vertrouw op God". Een christelijk leven is een bovennatuurlijk leven, een leven dat ingaat tegen een wereld van twijfel en ongeloof. Tenzij je Hem door genade vertrouwt, zul je je eigen middelen vertrouwen en uiteindelijk falen.
  • Hij nam je straf. "Hij was onderdrukt en hij was bedrukt, en toch opende hij zijn mond niet - hij werd als een lam naar de slacht gebracht en als een schaap dat stil is voor zijn scheerder, dus deed hij zijn mond niet open."

  waarschuwingen

  • "Als je denkt dat je rechtop staat, pas dan op dat je kunt vallen. De trots die je niet toestaat om God te verheerlijken, leidt tot vernietiging en een arrogante geest gaat voor een val." (1 Korinthiërs 10:12)
  • "De dwaas weigert God te verheerlijken en zegt zelfs in zijn "hart": er is geen God" (Psalm 14: 1)
  • Hij zal zich schamen wanneer hij verschijnt en wordt geoordeeld door de rechtvaardige rechter van alle dingen en de mensen groot en klein.
 • Je moet de onschuldigen geen kwaad doen, maar goed doen en niet vals oordelen. "En God, die de aarde zag, zag dat het slecht was: door de manier waarop al het vlees kwaadaardig was geworden op aarde." (Genesis 6:12)
 • God zag dat niet alleen sommige mensen of sommige naties, maar dat de hele mensheid in staat was tot en schuldig was aan onaanvaardbaar kwaad en corruptie.
 • Merk op dat terwijl je God verheerlijkt "mensen zullen verrast zijn dat je niet in dezelfde verwarring en ongeregeldheden met hen wegrent, dus zullen ze slecht over je spreken!" (1 Petrus 4: 4)
 • Als volwassene kun je zelfingenomen worden, zoals "je bent klaar met groeien," God of zijn volgelingen niet toestaan ​​om je te leren zich aan te passen aan nieuwe dingen, bijvoorbeeld om technologie te gebruiken voor Gods plan.
 • Je moet leren bereid te zijn als nieuw, vol nieuw vertrouwen te zijn, leunt naar futurno, maar niet uit je eigen tekortkomingen, maar verenigd met andere gelovigen en God, niet alleen, niet in je eigen kracht.
 • Delen op sociale netwerken:

  Verwant
  Hoe God te danken voor elke zegening die hij ons geeftHoe God te danken voor elke zegening die hij ons geeft
  Hoe God te loven (christendom)Hoe God te loven (christendom)
  Hoe God te prijzen en te aanbiddenHoe God te prijzen en te aanbidden
  Hoe christelijke kinderen opvoedenHoe christelijke kinderen opvoeden
  Hoe Psalm 23 te begrijpenHoe Psalm 23 te begrijpen
  Hoe arrogantie te voorkomen als je een christen bentHoe arrogantie te voorkomen als je een christen bent
  Hoe te voorkomen dat je je leven saboteert in gebed (christendom)Hoe te voorkomen dat je je leven saboteert in gebed (christendom)
  Hoe naar de hemel te gaan (christendom)Hoe naar de hemel te gaan (christendom)
  Hoe de liefde van Christus te verkrijgenHoe de liefde van Christus te verkrijgen
  Hoe te bidden om de Heilige Geest aan te roepenHoe te bidden om de Heilige Geest aan te roepen
  » » Hoe God te verheerlijken
  © 2021 emkiset.ru