emkiset.ru

Hoe Jezus in je leven te accepteren

De Bijbel geeft aan dat er maar één manier is om naar de hemel te gaan. Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij". (Johannes 14: 6)

De goede werken die je doet, zullen je niet redden.

"Omdat je door genade gered bent door geloof - dit komt niet van jou, maar het is de gave van God, niet door werken, zodat niemand kan opscheppen." (Efeziërs 2: 8-9)

stappen

Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Stap 1
1
Vandaag moet je in Jezus Christus geloven! Dit is wat je moet doen:
 • Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Stap 2
  2
  Geef toe dat u een zondaar bent.
 • "Want allen hebben gezondigd en zijn beroofd van de heerlijkheid van God." (Romeinen 3:23)
 • "Door één mens ging de zonde de wereld binnen en door de zonde kwam de dood binnen - zo ging de dood over naar de hele mensheid, omdat allen gezondigd hadden." (Romeinen 5:12)
 • "Als we bevestigen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem als een leugenaar voorbij en zijn woord woont niet in ons." (1 Johannes 1:10)
 • Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Step 3
  3
  Je moet bereid zijn je van de zonde af te keren, dat wil zeggen, je moet je bekeren.
 • Jezus zei: "Ik zeg u niet op dezelfde manier, u zult allen omkomen, tenzij u zich bekeert." (Lukas 13: 5)
 • "God heeft die tijden van onwetendheid over het hoofd gezien, maar nu gebiedt hij iedereen, overal, zich te bekeren." (Handelingen 17:30)
 • Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Step 4
  4
  Je moet geloven dat Jezus Christus voor jou stierf, dat hij begraven werd en dat hij opstond uit de dood.
 • "God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben." (Johannes 3:16)
 • "Maar God toont hierin zijn liefde voor ons: dat toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf." (Romeinen 5: 8)
 • "Dat als je met je mond belijdt dat Jezus de Heer is en in je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, je gered zult worden." (Romeinen 10: 9)
 • Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Stap 5
  5


  Roep door gebed Jezus in je leven om je persoonlijke Verlosser te worden.
 • "Omdat met het hart men gelooft gerechtvaardigd te zijn, maar met de mond bekent men te worden gered". (Romeinen 10:10)
 • "Want iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden." (Romeinen 10:13)
 • Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Step 6
  6
  Tijd:
 • Dierbare God, ik ben een zondaar en ik heb jouw vergeving nodig. Ik geloof dat Jezus Christus zijn kostbare bloed heeft vergoten en stierf voor mijn zonden. Ik ben bereid om me van mijn zonden te bekeren. Nu nodig ik Jezus uit om mijn hart en mijn leven als mijn persoonlijke Redder binnen te gaan.
 • "Maar voor diegenen die hem ontvingen, voor hen die in zijn naam geloven, gaf hij hun het recht om kinderen van God te zijn." (Johannes 1:12)
 • "Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is al aangebroken!" (2 Korinthiërs 5:17)
 • Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Step 7
  7
  Als je Jezus Christus als je Redder hebt ontvangen, moet je als christen: • Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Step 8
  8
  Lees de Bijbel elke dag om Christus beter te leren kennen.
 • "Streef ernaar om jezelf te presenteren aan door God goedgekeurd, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid correct interpreteert." (2 Timotheüs 2:15)
 • "Uw woord is een lamp aan mijn voeten - het is een licht op mijn pad". (Psalm 119: 105)
 • Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Step 9
  9
  Praat elke dag met God in je gebed.
 • "Als je gelooft, zul je alles wat je vraagt ​​in gebed ontvangen." (Matteüs 21:22)
 • "Maak je nergens zorgen over - liever, bij elke gelegenheid, met gebed en smeekbede, stel je je verzoeken aan God voor en dank je." (Filippenzen 4: 6)
 • Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Step 10
  10
  Je moet gedoopt, aanbeden worden, een metgezel van andere christenen zijn en samen met hen naar de dienst gaan naar een kerk waarin Christus wordt geëvangeliseerd en de Bijbel het laatste gezag is.
 • "Ga daarom en maak discipelen van alle natiën en doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest." (Mattheüs 28:19)
 • "Laten we niet stoppen met monteren, zoals sommigen van ons doen, maar laten we elkaar aanmoedigen met meer reden nu we zien dat die dag nadert." (Hebreeën 10:25)
 • "De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, te corrigeren en in gerechtigheid te onderwijzen." (2 Timotheüs 3:16)
 • Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Step 11
  11
  Praat met anderen over Christus.
 • "Hij zei tegen hen:" Gaat de hele wereld in en kondigt het goede nieuws aan elk schepsel aan. " (Markus 16:15)
 • "Maar wanneer ik het evangelie predik, hoef ik niet trots te zijn, want ik ben verplicht om het te doen, wee mij als ik niet het evangelie predik!" (1 Korinthiërs 9:16)
 • "Ik schaam me niet voor het evangelie, want het is de kracht van God voor de redding van allen die geloven: allereerst van de Joden, maar ook van de Grieken." (Romeinen 1:16)
 • Twee eenvoudige sleutels

  Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Step 12
  1
  Leer over Jezus en geloof dat hij stierf, opstond uit de dood als je Redder en dan bad voor je bekering tot de enige ware God, zeggend iets dat lijkt op:

  "God de Vader, ik ben van gedachten veranderd en ik heb berouw van mijn zonden en ik heb alles weggedaan wat ik verkeerd heb gedaan. Ik wil dat je wil in mij wordt gedaan en ik dank je echt voor alles wat je hebt gedaan en nu heb je me vergeven Je hebt me gered van de straf voor mijn zonden: als een geschenk dat je me vrij hebt gegeven en je hebt een nieuw leven in mij geplaatst, dank je voor deze gave die je me hebt gegeven om de Heilige Geest te ontvangen in de naam van Jezus. "
 • Titel afbeelding Accept Jesus Into Your Life Step 13
  2
  Loop verliefd, vertel anderen dat "Er is een middelaar voor ons, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die Heer en Redder is voor iedereen die gelooft, berouw toont en volgt (en dus wandelt in de Heilige Geest). "

  Jezus Christus volgen betekent naar christelijke samenkomsten gaan met mensen die hetzelfde geloof delen, die zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, als een teken van het accepteren van je nieuwe leven, bidden tot God, het lezen van de Bijbel en het tonen van de liefde van God om aardig te zijn, anderen te vergeven, vrede te sluiten, een gelovige en liefdevolle relatie te hebben met gelovigen (leef niet volgens je gevoelens, beoordeel niemand hard, zelfs niet jezelf - leef en wandel in de Geest van Christus, in de geest van God in geloof, hoop en naastenliefde, leef dan in de geest, Jezus zei: "Ik geef je mijn eeuwig leven, je zult nooit sterven, zelfs een man zal je niet uit mijn hand nemen" - dat is beveiliging, wij zijn verzekerd). Maar wanneer u (in uw geest) bent veroordeeld tot zonde, berouw, vraag God om uw vergeving te accepteren en wacht op de gevolgen van uw slechte daden en blijf als Zoon van God, alles in de naam van Jezus Christus (met God als de enige rechter) en trouw aan alle goede en slechte dingen). De liefde van God is perfect en verdrijft al onze angsten.
 • tips

  • Je moet een metgezel zijn van andere christenen.
  • Ga naar discipelschaplessen in een kerk, zodat je meer over Jezus kunt leren en lid van hem kunt worden.
  • Word lid van een kerk
  • Lees dagelijks een devotionele.

  waarschuwingen

  • Er kan niets fout gaan. Als je ziet dat je fouten maakt en je schuldig voelt, moet je je bekeren en om vergeving vragen. Het leven is een proces en absoluut niemand is perfect. We maken allemaal fouten, maar laten nooit slechte dingen je verteren.
  Delen op sociale netwerken:

  Verwant
  Hoe goed te zijn met de God van de BijbelHoe goed te zijn met de God van de Bijbel
  Hoe arrogantie te voorkomen als je een christen bentHoe arrogantie te voorkomen als je een christen bent
  Hoe te voorkomen dat je je leven saboteert in gebed (christendom)Hoe te voorkomen dat je je leven saboteert in gebed (christendom)
  Hoe maak je je eigen verklaring van het christelijk geloof (protestant)Hoe maak je je eigen verklaring van het christelijk geloof (protestant)
  Hoe een relatie met God te beginnenHoe een relatie met God te beginnen
  Hoe naar de hemel te gaan (christendom)Hoe naar de hemel te gaan (christendom)
  Hoe God te gehoorzamenHoe God te gehoorzamen
  Hoe God om vergeving te vragenHoe God om vergeving te vragen
  Hoe te blijven in ChristusHoe te blijven in Christus
  Hoe macht van God te ontvangen (christendom)Hoe macht van God te ontvangen (christendom)
  » » Hoe Jezus in je leven te accepteren
  © 2021 emkiset.ru