emkiset.ru

Hoe een echtscheidingsverzoek indienen in Peru

Misschien heb je besloten dat je huwelijk niet meer werkt of dat je partner het huis heeft verlaten en na een tijdje wil je met iemand anders trouwen. In dergelijke gevallen moet u vragen om de juridische ontbinding van uw huwelijk (echtscheiding). Kijk hoe je dit kunt bereiken.

Methode 1

Dien een echtscheidingsverzoek in met wederzijds goedvinden
Titel afbeelding Manage a Small Business at Home Stap 7
1
Evalueer de vereisten. U kunt deze optie gebruiken als u en uw echtgenoot overeenkomen om een ​​huwelijk aan te vragen en een minimum van twee jaar huwelijk hebben.
 • Deze optie wordt ook conventioneel genoemd. Het verzoek en de procedure worden uitgevoerd voor de rechterlijke macht, omdat de echtscheiding wordt beslist door een rechter in het gezin.
 • Het is belangrijk dat u een advocaat zoekt die gespecialiseerd is op het gebied van familie om u gedurende het hele gerechtelijke proces te adviseren.
 • Titel afbeelding Become a U.S. Defensiecontractant Stap 13
  2
  Bereid de documentatie voor. Eerst vraag je de scheiding van instanties (schors de seksuele verplichting, het naast elkaar bestaan ​​en het gemeenschappelijke eigendom) en dan de ontbinding van het huwelijk (echtscheiding). Zorg ervoor dat je het volgende hebt:
 • Gecertificeerde kopie van de huwelijksakte (maximaal drie maanden oud)
 • Eenvoudig exemplaar van uw huidige DNI (National Identity Document) en die van uw echtgenoot
 • Waardevolle inventaris van echtelijke bezittingen met de handtekening van beide gelegaliseerd voor een notaris
 • Documenten waaruit het eigendom van echt bezit blijkt (roerend en onroerend)
 • Voorstel voor een overeenkomst betreffende de vereffening van de gemeenschappelijke vastgoedvennootschap (dat wil zeggen, die verkregen tijdens het huwelijk)
 • Ontvangst van betaling van de huidige gerechtskosten (in de Banco de la Nación)
 • Ontvangst van betaling van de kennisgevingskaarten (in de Banco de la Nación)
 • Titel afbeelding Become a U.S. Defensiecontractant Stap 18
  3
  Ben het eens met je partner. Als ze kinderen hebben die jonger of ouder zijn en niet in staat zijn verklaard, moeten ze in onderling overleg twee aanvullende documenten indienen voor de aanvraag.
 • Gecertificeerde kopie van het geboortebewijs van elk kind (maximaal drie maanden oud)
 • Voorstel voor een overeenkomst inzake voedsel, ouderlijk gezag, bezoeken en ambtstermijn (uitgevoerd in een bemiddelingscentrum)
 • Titel afbeelding Become a U.S. Defensiecontractant Stap 12
  4
  Vraag om de scheiding van lichamen en stel jezelf voor aan het publiek. U en uw echtgeno (o) t (e) moeten hun advocaat vragen om de claim (verzoek) op te stellen voor de scheiding van organen. Beide zullen het ondertekenen en dan zal de advocaat hetzelfde doen.
 • De advocaat zal de aanvraag voorleggen met alle documentatie die is aangegeven in de betreffende familierechter.
 • De rechtbank zal het verzoek aanvaarden en het naar het Openbaar Ministerie sturen om zijn advies (advies) binnen maximaal 15 dagen te geven.
 • Vervolgens zal de rechtbank u en uw echtgenoot op de hoogte brengen van de datum van de enige hoorzitting. Beiden moeten aanwezig zijn om hun besluit om het huwelijk te ontbinden te bevestigen. Dan zal de rechter 30 dagen wachten in het geval dat jij of je partner hun beslissing veranderen
 • Als zij tijdens de hoorzitting hun beslissing wijzigen, eindigt het proces op dat moment.
 • Titel afbeelding Organize Sales for a Craft Business Step 12
  5
  Hij vraagt ​​om de ontbinding van het huwelijk. Na de wachttijd kunt u of uw echtgenoot de rechter vragen om de scheiding van organen te beschouwen om hun huwelijksplicht op te schorten en nieuwe bezittingen als persoonlijk te registreren.
 • Na twee maanden nadat de rechter u op de hoogte heeft gebracht van die eerste zin, kunt u of uw echtgenoot om het vonnis van ontbinding van het huwelijk vragen (echtscheiding).
 • De rechter zal eenieder een gerechtelijk (schriftelijk) deel sturen om de echtscheiding in het RENIEC (nationaal register van identificatie en burgerlijke staat) en de SUNARP (nationale leiding van openbare registers) te registreren.
 • Methode 2

  Dien een echtscheidingszaak in wegens oorzaak
  Titel afbeelding Organize Sales for a Craft Business Step 5


  1
  Denk aan de basisconditie. U kunt een vordering (echtscheidingsverzoek) indienen om reden (reden) als uw echtgenoot het niet met u eens is in deze beslissing en als u een gegronde reden hebt om erom te vragen.
  • Dit is de enige optie waarbij de vereiste van het aantal jaren huwelijk niet nodig is. U kunt een echtscheiding aanvragen, ook als u en uw echtgenoot minder dan twee jaar getrouwd zijn.
  • In tegenstelling tot de conventionele vraag zal het niet nodig zijn om de rechter eerst om scheiding van instanties te vragen, maar om de ontbinding van het huwelijk rechtstreeks.
  • Zoek een advocaat in het familiegebied om u te helpen bij het kiezen van de meest geschikte reden om uw echtscheiding aan te vragen.
 • Titel afbeelding Stay Motivated in Sales Step 6
  2
  Ken de mogelijke oorzaken van echtscheiding. U moet de oorzaak kiezen waarvoor u solide bewijsmateriaal hebt. Wet 27495 (2001) stelt twaalf mogelijke redenen voor echtscheiding door oorzaak vast.
 • overspel
 • Geweld (fysiek of psychologisch)
 • De bedreiging voor het leven van je partner
 • De ernstige overtreding die het leven als koppel belemmert
 • De ongerechtvaardigde verlating van het huis (voor meer dan twee aaneengesloten of onderbroken jaren)
 • Het gedrag dat de eer bedreigt
 • Het consumeren van drugs of verslaafden op een reguliere en verslavende manier
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn ontstaan ​​tijdens het huwelijk
 • De manifestatie van homoseksualiteit tijdens het huwelijk
 • Het vonnis tot gevangenisstraf van meer dan twee jaar wegens het plegen van misdaden tijdens het huwelijk
 • De belemmering (in justitie beproefd) om samen te leven
 • Leven gescheiden door twee jaar op rij of vier als ze minderjarige kinderen hebben.
 • Titel afbeelding Stop Cold Calling in Real Estate Sales Stap 20
  3
  Verzamel de documenten. Bereid de documenten en bewijsmateriaal voor op de rechter. Als hij het niet gerechtvaardigd acht, zal hij uw scheidingsverzoek niet goedkeuren en kunt u het niet opnieuw aanvragen met dezelfde reden.
 • Gecertificeerde kopie van de huwelijksakte (maximaal drie maanden oud)
 • Eenvoudig exemplaar van uw huidige ID
 • Gecertificeerde kopie van de geboorteakte van elk kind
 • Documenten die het eigendom van echte en persoonlijke eigendommen bewijzen
 • Documenten die de gepresenteerde reden bewijzen (de advocaat zal aangeven welke)
 • Ontvangst van betaling van de huidige gerechtskosten (in de Banco de la Nación)
 • Ontvangst van betaling van de kennisgevingskaarten (in de Banco de la Nación)
 • Titel afbeelding Follow Home-Based Business Regulations Step 4
  4
  Bepaal welke bestellingen u wilt opnemen. Voordat u de rechtszaak indient, legt u uw advocaat uit als u een van de volgende verzoeken wilt opnemen:
 • De regeling van pensioen voor voedsel, tenure en visitatieregime, als u minderjarige of grote kinderen onbekwaam verklaard hebt
 • Het einde van de gemeenschappelijke eigendomsmaatschappij (goederen verworven binnen het huwelijk)
 • Compensatie voor geleden schade
 • Titel afbeelding Refuse Annoying Salespeople Step 5
  5
  Hij vraagt ​​om de ontbinding van het huwelijk. Uw advocaat zal de klacht schrijven en u citeren om het te ondertekenen. Dan zal hij het afleveren in de bijbehorende familierechter.
 • Als de rechter u vraagt ​​om de verhoorzitting bij te wonen, zal uw advocaat u hiervan op de hoogte brengen.
 • U moet ook de voortgang van uw claim meedelen in de verschillende gerechtelijke instanties (vredegerecht, familiekamer) om het vonnis van ontbinding van het huwelijk te bereiken.
 • Het bereiken van een echtscheiding per oorzaak duurt veel langer om te concluderen omdat het afhangt van de vraag of de zaak complex is, als je partner zich verzet, als de zin wordt aangevochten, onder andere redenen.
 • Methode 3

  Dien een snelle gemeentelijke of notariële echtscheidingsprocedure in
  Titel afbeelding Organize Sales for a Craft Business Step 12
  1
  Controleer de vereisten. Om de ontbinding van uw huwelijk in minder tijd te verkrijgen, moeten uw echtgenoot en u instemmen met echtscheiding en een minimum van twee jaar huwelijk hebben.
  • Dit type claim wordt ook conventioneel genoemd en vereist twee zinnen: de eerste, scheiding van lichamen en de tweede, ontbinding van het huwelijk.
  • Zoek een advocaat die gespecialiseerd is in het familiegebied om u tijdens de hele procedure te adviseren.
  • Hij zal u helpen beslissen tussen het indienen van uw verzoek tot snelle echtscheiding (aanvraag) voor de gemeente waar u bent getrouwd of op het kantoor van een notaris.
  • Houd er rekening mee dat de tarieven meestal lager zijn in de gemeenten, hoewel het mogelijk is dat sommige nog niet zijn geautoriseerd.
 • Titel afbeelding Organize Sales for a Craft Business Step 10
  2
  Bereid de basisdocumenten voor. Deze procedure is erg snel als u en uw partner het eens zijn en geen kinderen of activa gemeen hebben. U heeft het volgende nodig:
 • Echtscheiding petitie gericht aan de burgemeester of de notaris (met handtekening en stempel van beide echtgenoten plus de ondertekening van de redacta- advocaat kan worden gedownload van de website van de betreffende gemeente of de notaris)
 • Eenvoudig exemplaar van de identiteitskaart van beide echtgenoten
 • Gecertificeerde kopie van de huwelijksakte (maximaal drie maanden oud)
 • Verklaring om geen minderjarige kinderen te hebben (met de handtekening en voetafdruk van beide echtgenoten)
 • Verklaring van het laatste echtelijke adres dat door u en uw echtgenoot is ondertekend
 • Bewijs van betaling van de vergoeding die overeenkomt met de procedure van scheiding van organen en echtscheiding (het bedrag varieert naar gelang van de gemeente of notaris)
 • Titel afbeelding Manage a Small Business at Home Stap 2
  3
  Verzamel de aanvullende documenten. Als u en uw partner kinderen en bezittingen hebben, moet u eerder alles hebben opgelost dat met hen te maken heeft. De eerste in een bemiddelingscentrum en de tweede in een notaris. U voegt deze documenten toe:
 • Gecertificeerde kopie van de geboorteaktes van minderjarige of gehandicapte kinderen (maximaal drie maanden oud)
 • Gecertificeerde kopie van de definitieve rechterlijke uitspraak of het conciliatiecertificaat over conservatorschap (wettelijke vertegenwoordiging van het gehandicapt kind), maaltijden, bezoeken van minderjarige of gehandicapte kinderen
 • Getuigenis van de openbare akte van scheiding van patrimonieën geregistreerd in de SUNARP
 • Getuigenis van de publieke akte van vervanging van gemeenschapsregime voor de eigendomsscheiding geregistreerd in de SUNARP
 • Titel afbeelding Refuse Annoying Salespeople Step 3
  4
  Het vraagt ​​om de scheiding van lichamen en helpt het publiek. Dien de aanvraag en documenten in bij het kantoor van de burgemeester of de overeenkomstige notaris voor verificatie.
 • De advocaat van de notaris of de juridische afdeling van de gemeente moet deze goedkeuren om door te gaan met de volgende acties.
 • Binnen vijftien dagen na de aanvaarding van uw aanvraag, zal de burgemeester of de notaris u en uw echtgenoot uitnodigen voor een hoorzitting. Daarin zullen zij hun wens om te scheiden bekrachtigen.
 • Als iemand tijdens deze hoorzitting zijn of haar beslissing wijzigt, eindigt het proces op dat moment.
 • Als een van u de verhoren niet bijwoont, zal de burgemeester of de notaris u uitnodigen voor een nieuwe hoorzitting.
 • Vijf dagen later (hoogstens), en door een resolutie van het kantoor van de burgemeester of een notariële brief, afhankelijk van wat u eerder hebt gekozen, ontvangt u de verklaring van scheiding van lichamen.
 • Titel afbeelding Stop Cold Calling in Real Estate Sales Stap 8
  5
  Hij vraagt ​​om de ontbinding van het huwelijk. Twee maanden nadat je de scheiding van lichamen hebt gekregen, moet je vragen om de zin die je huwelijk ontbindt (echtscheiding).
 • U moet uw scheidingsverzoek binnen maximaal vijftien dagen ontvangen.
 • Nadat u de ontbinding van het huwelijk hebt verkregen, moet u het document in uw plaats bij het kantoor van de burgerlijke stand van RENIEC deponeren, zodat het geregistreerd is.
 • tips

  • Het is beter om eerder gemaakte afspraken (tenure, voedsel en bezoeken kinderen- of ontbinding van huwelijksvermogensrecht) voordat u begint met de vraag naar een snelle echtscheiding hebben.

  waarschuwingen

  • Als slechts één van de echtgenoten wil scheiden, is de enige optie de juridische weg (claim door oorzaak). Evenmin zullen ze in staat zijn om de snelle echtscheidingsprocedure te gebruiken.
  Meer weergeven ... (1)
  Delen op sociale netwerken:

  Verwant
  Hoe te scheiden in SpanjeHoe te scheiden in Spanje
  Hoe te scheiden in TexasHoe te scheiden in Texas
  Hoe te scheiden in VirginiaHoe te scheiden in Virginia
  Hoe te scheiden in CaliforniëHoe te scheiden in Californië
  Hoe te scheiden in ArkansasHoe te scheiden in Arkansas
  Hoe een echtscheiding te beginnenHoe een echtscheiding te beginnen
  Hoe scheidingsdocumenten in te vullen zonder de hulp van een advocaatHoe scheidingsdocumenten in te vullen zonder de hulp van een advocaat
  Hoe een burgerlijke unie op te lossenHoe een burgerlijke unie op te lossen
  Hoe een echtscheiding in Colombia te doenHoe een echtscheiding in Colombia te doen
  Hoe zich voor te bereiden op een scheidingHoe zich voor te bereiden op een scheiding
  » » Hoe een echtscheidingsverzoek indienen in Peru
  © 2021 emkiset.ru